PHP For Döngüsü


Php ile for döngüsünün kullanımını incelemeye çalışalım.

For döngüsü her dilde muhakkak mevcuttur desek abartmış olmayız ve yapı olarak ta yalnızca söz dizimi olarak ufak değişikliklerle karşımıza çıkar. PHP dilinde for döngüsü kullanımını incelemeye çalışalım.

For Döngü Yapısı

for(initialization; condition; increment/decrement){
// döngü işlemler
}
initialization döngü sayacı olarak en başta belirttiğimiz değerdir, genelde 0 ile başlatılır ancak mecburi değildir. Çalışmanızın ihtiyacına göre farklı değerlerde başlatılabilir.
condition döngünün bir sonraki adımı tetiklemesi için sağlaması gereken koşulu ifade eder. Burada belirtilen koşul sağlanabildiği süre boyunca döngü çalışmaya devam eder.
increment/decrement döngüdeki her adım sonrasında yapılacak olan artırma yada eksiltme işlemi belirtilebilir.

Örnek Kullanım 1

<?PHP
for( $i=0; $i<=5; $i++ )
{
  echo "\$i değişkeni değeri : $i\n";
}

Yukarıda oluşturduğumuz döngü içerisinde $i=0 kısmı ile $i değişkenine 0 değerini atadık. $i<=5 koşulu ile $i değişkenimizin 5 rakamından küçük veya 5 rakamına eşit olduğu sürece döngünün çalışması gerektiğini belirttik. $i++ kısmı ile de $i değişkeninin her döngü adımı sonunda 1 eklenerek artması gerektiğini belirttik. Çıktımız aşağıdaki şekilde olacaktır.

$i değişkeni değeri : 0
$i değişkeni değeri : 1
$i değişkeni değeri : 2
$i değişkeni değeri : 3
$i değişkeni değeri : 4
$i değişkeni değeri : 5

Örnek Kullanım 2

Diğer bir örneğimizde sayaç değerini for parantezleri dışarısından alma işlemini ve artırma işleminde 2 artıran bi çalışma yapalım

<?PHP
$i = 2;
for(; $i<=11; $i = $i + 2 )
{
  echo "\$i değişkeni değeri : $i\n";
}
$i değişkeni değeri : 2
$i değişkeni değeri : 4
$i değişkeni değeri : 6
$i değişkeni değeri : 8
$i değişkeni değeri : 10

Örnek Kullanım 3

Artırma işlemini döngü içerisinde yapalım

<?PHP
for($i=0; $i<=3;)
{
  echo "\$i değişkeni değeri : $i\n";
  $i++;
}
$i değişkeni değeri : 0
$i değişkeni değeri : 1
$i değişkeni değeri : 2
$i değişkeni değeri : 3

Örnek Kullanım 4

Başlangıç değeri, koşul ve artırma işlemlerinin tümünü parantez dışarısında yapalım

<?PHP
$i = 0;
for(;;)
{
  echo "\$i değişkeni değeri : $i\n";
  if ( $i >= 5 )
  {
    break;
  }
  $i++;
}
$i değişkeni değeri : 0
$i değişkeni değeri : 1
$i değişkeni değeri : 2
$i değişkeni değeri : 3
$i değişkeni değeri : 4
$i değişkeni değeri : 5

Evet bu örnek çalışmamızda döngü öncesinde başlangıç değerimizi 0 olarak belirttik. Döngü içerisindeki ilk işlemimiz $i değişkeninin değerini yazdırmak oldu.

break komutu PHP dilinde döngüleri sonlandırma işlemini görür. Döngü içerisinde $i değişkeni 5 rakamına eşit veya büyük olduğu durumda döngüyü sonlandırması gerektiğini söyleyerek koşul işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Eğer $i değişkeni 5 rakamından küçük ise $i++ ile artırım işleminizi yaparak döngüyü başa aldık.