if else elseif


PHP if else elseif kısa if deyimi
Hangi dili kullanırsanız kullanın kontrol denince akla ilk gelen yapı if yapısıdır ve bir dilin olmazsa olmazı gibidir. Sadece yazılım dillerinde değil xsl gibi işaretleme dillerinde dahi bu if yapısı bilgi kontrolünün en başında gelir. Bir koşulun sağlanıp sağlanmadığının en kolay yolu if yapısıdır. if ( 1 < 2 ) { echo "1 rakamı 2 den küçüktür"; } if ( 1 > 2 ) { echo "1 rakamı 2 den büyüktür"; } Evet yukarıda 2 adet if yapısı örneği görüyoruz.