PHP basename Fonksiyonu


basename fonksiyonu php dili çalışmalarında bir dosya yada dizin - klasör yolundaki son elemanın ismini verir.

basename Fonksiyon Yapısı

basename(string $path, string $suffix = ""): string

$path dosya yada dizin ismini almak istediğimiz tam yol bilgisi,
$suffix dosyanın ismi ile birlikte uzantısının gelmesini istemiyorsanız uzantıyı belirtebilirsiniz.

Örnek Kullanım 1

<?php
  $path = '/home/php-dersleri/php-ogreniyorum.txt';
  $base = basename($path);
  echo $base;
?>

Çıktı

php-ogreniyorum.txt


Örnek Kullanım 2

<?php
  $path = '/home/php-dersleri/php-ogreniyorum.txt';
  $base = basename($path,'.txt');
  echo $base;
?>

Çıktı

php-ogreniyorum