PHP floatval Fonksiyonu


Tüm yazılım dillerinde verileri taşımak için değişkenleri kullanırız. PHP dilinde değişken tanımlarken değişkenin veri türünü belirtme zorunluluğu yok.

Ancak çoğu proje içerisinde, veri türlerinin değişimi kaçınılmaz bir ihtiyaç olabilir.

İşte floatval fonksiyonu, bir değişkenin değerini float veri türünde döndürür.

<?php
$string_variable = "1.2345";
var_dump($string_variable);
?>

Evet, yukarıda gördüğünüz $string_variable değişkenine atanmış değer her ne kadar float, diğer ismi ile double veri türünde görünüyor olsa da php dilinde tırnak içerisinde tanımlandığı için string veri türünde değerlendirilir.
Ve yukarıdaki kod bloğunun çıktısı haliyle

string(5) "1.2345"

şeklinde olacaktır. Her ne kadar pek çok işlevde şu haliyle de işimizi görecek olsa bile, ilerleyen projelerde değişken türünün önemli olduğu noktalar olacaktır.


Php İle Veri Türünü Float Olarak Değiştirelim

String olarak tanımlanan değişkenin türünü float (double) olarak değiştirelim.

<?php
$string_variable = "1.2345";
$double_variable = floatval($string_variable);
var_dump($double_variable);
?>

Yukarıdaki kod bloğumuzda $string_variable olarak tanımladığımız string veri türünü floatval fonksiyonu ile float veri türüne çevirerek $double_variable değişkenine atadık. Kod bloğundaki çıktımız ise

float(1.2345)

Şeklinde olacaktır