PHP gettype Fonksiyonu


Yazılım projelerinde değişkenler kadar, çoğu zaman değişkenlere atadığımız verinin türü de önem taşımaktadır.

Php dilinin kendisi aslında bu konuda çok hassas olmamasına rağmen (object ve array hariç) kimi verilerin türleri önem taşıyabiliyor. Değişkene atanmış olsun ya da olmasın bir değerin, bir verinin türünü öğrenebilmek için gettype fonksiyonunu kullanırız.

<?PHP
echo gettype("");
// çıktı : string
echo gettype("phpdersleri");
// çıktı : string
echo gettype("1");
// çıktı : string
echo gettype("1.852");
// çıktı : string
echo gettype(12);
// çıktı : integer
echo gettype(12.345);
// çıktı : double
$numbers = Array(1,2,3);
echo gettype($numbers);
// çıktı : array
$class = new StdClass;
echo gettype($class);
// çıktı : object
?>

Yukarıdaki örnekte gettype fonksiyonu içerisine değerleri ve değişkenleri yazarak veri türlerini öğrenmiş olduk.

Karşımıza belki çok çıkmayacak olsa da, kimi zaman proje geliştirirken karşılaştığımız hataların çözümüne yardımcı olması konusunda da faydası olabilecek bir fonksiyon.