PHP in_array Fonksiyonu


Bir değerin - değişkenin, dizi içerisinde varlığının kontrolünü gerçekleştiren fonksiyonumuz in_array

in_array Fonksiyon Yapısı

in_array(mixed $needle, array $haystack, bool $strict = false): bool

$needle değişkeni aranan değer,
$haystack değişkeni arama yapılacak dizi,
$strict değişken tür hassasiyeti.

Örnek Kullanımlar

<?php
  echo in_array("php",Array("html","javascript","php","css"));
  // çıktı : 1
?>
<?php
  echo in_array("php",Array("html","javascript","css"));
  // çıktı : 0
?>
<?php
  $find = 125;
  $numbers = Array(12,"125","82",85,122);
  echo in_array($find,$numbers);
  // çıktı : 1
?>
<?php
  $find = 125;
  $numbers = Array(12,"125","82",85,122);
  echo in_array($find,$numbers,true);
  // çıktı : 0
?>
<?php
  $find = 125;
  $numbers = Array(12,125,"82",85,122);
  echo in_array($find,$numbers,true);
  // çıktı : 1
?>