PHP list Fonksiyonu


PHP'deki list() fonksiyonu, bir dizinin elemanlarını tek tek değişkenlere atamak için kullanılan fonksiyondur. Bu fonksiyon bir dizi alır ve dizinin elemanlarını ayrı ayrı değişkenlere atamaya olanak tanır.

list Fonksiyon Yapısı

list($degisken1, $degisken2, ..., $degisken_n) = $dizi;

Örnek Kullanım

<?php
    $array = array("php", "mysql", "nginx", "proftp");
    list($degisken1, $degisken2, $degisken3, $degisken4) = $array;
    echo "$degisken1, $degisken2, $degisken3 ve $degisken4 kurulumları tamamlandı";
?>

Çıktı

php, mysql, nginx, proftp kurulumları tamamlandı

Bu fonksiyon dizinin elemanlarını tek tek değişkenlere atamaya olanak tanır ve kodun okunabilirliğini arttırır. Ayrıca dizinin elemanlarını değişkenlere atamadan önce gerekli kontrolleri yapmak da mümkündür.