PHP rename Fonksiyonu

4.0.0 >=

Çoğu projenin belli kısımlarında resim, video, döküman gibi dosyalarda işlemler yapmak zorunda kalıyoruz. rename fonksiyonu Türkçe karşılığında "yeniden isimlendir" demek olsa da, sadece dosya ismi değil, dosyanın yolunu da değiştirebilir.

Php İle Dosya İsmini Değiştirme

<?php
    $file_path = '/home/phpdersleri/files/';
    $old_name = 'my_profile_image.jpg';
    $new_name =  'my_profile_image_newname.jpg';
    rename($file_path . $old_name,$file_path . $new_name);
?>