array_key_first Dizi Değişkeninin İlk Anahtar İsmini Alma
basename Php Dosya yada Dizin İsmini Alma
empty Değişkenin Varlığını, Bir Değere Sahip Olmama Durumunu Kontrol Etmek
explode Metin parçalama fonksiyonu
floatval Php Değişken Türünü Double - Float Yapma
gettype Php ile değişkenin veri türünü öğrenme
hash PHP Metni Şifreleme
ini_set Php Yapılandırma Ayarını Düzenleme
in_array Dizi içerisinde değer varlık kontrolü
list list Fonksiyonu İle Dizideki Değerleri Değişkenlere Atama
mysql_num_rows Mysql sorgusu sonuç sayısı
phpinfo PHP Yapılandırma Bilgileri
rename rename - Dosya ismini, konumunu değiştirme - taşıma